Nu har vi beslutat om släktmötet 2020 som blir släktmötet 2021

Så här står det i protokollet från vårt styrelsemöte över telefon 2020-04-29:

I dagsläget hade det inte, p g a myndigheternas regler om förbud mot samlingar med fler än 50 personer och andra rekommendationer för att minska smittspridningen, varit möjligt att genomföra släktmötet.

Nu planerade vi för ett möte den 19 september och hur läget är då är det ingen som kan säga idag. Med tanke på att många av våra medlemmar är 70+ och därmed i riskgruppen är det inte läge att ens i september arrangera ett släktmöte som innebär att deltagarna samlas från olika håll i landet och med ett program som var tänkt att innehålla ett antal gemensamma bussresor. Stadgarna säger visserligen i § 6 Släktmöten att ordinarie släktmöte ska hållas minst vart tredje år och senaste släktmötet hölls 2017, men den extrema situation som råder och omtanken om våra medlemmar gör ändå att vi beslutar att skjuta upp stämman (släktmötet) till 2021.
Vissa föreningar genomför sina stämmor digitalt, men det tror vi inte att varken styrelsen eller de flesta medlemmar är mogna för. Styrelsen undersöker om det är lämpligt att hålla mötet redan på försommaren 2021.
Beslutet innebär att ordförandens och styrelsens mandatperiod förlängs med ett år. Styrelsen är något decimerad, men även om styrelsen enligt stadgarna kan förätta fyllnadsval finns just nu inga intresserade kandidater.

Styrelsen beslutar att senast under maj göra ett utskick med ett slags medlemsblad till de som var medlemmar 2019 och även lägga ut det på hemsidan.

Då föreningen inte genomför några arrangemang vare sig 2019 eller 2020 beslutar styrelsen att inte ta ut någon medlemsavgift för 2020 utan låta medlemsavgiften 2019 även gälla 2020. Några medlemmar har redan betalat avgift för 2020 och om inte medlemmen har något annat önskemål kommer avgiften att gälla för 2021.

Har du några frågor, synpunkter eller vill tipsa om lämpliga styrelseledamöter inklusive anmäla dig själv som kandidat är du välkommen att höra av dig till mig på e-post svartviken4@hotmail.com eller på annat sätt.

Christer Persson
Sekreterare
Svartviksvägen 20
691 51 Karlskoga
0586-72 86 29 079-336 39 62

Vad händer med släktmötet i coronatider?

Mycket är ju osäkert just nu och jag kan inte svara förrän vi haft ett styrelsemöte på telefon onsdag 29 april. Vi kommer att diskutera om vi ska fortsätta planeringen för ett släktmöte på Rosendals festgård den 19 september 2020 eller om vi ska skjuta upp mötet till 2021. Vi kommer också att bestämma hur vi ska göra med utskick och medlemsavgift. Jag återkommer.

Christer Persson

Leif Linus Larsson berättar om släkten i Askersund. Foto: Christer Persson.
Leif Linus Larsson berättar om släkten vid släktmötet 2017 i Rosendals festgård utanför Askersund. Foto: Christer Persson.

OBS! Ändrade planer!

Uppdatering 2020-02-13:
Vi såg fram emot att hålla till i Officersmässen i Sannahed utanför Kumla och det skrev vi också här på hemsida.
Det hade blir något av ett ”återbesök” då stämman 2005 hölls på samma plats, men tyvärr har vi fått nej till att hyra officersmässen.
Vi jobbar vidare för att hitta en lämplig lokal.

Planeringen för släktmötet 2020 går framåt

Vid vårt senaste styrelsemöte fortsatte vi med planeringen inför årets släktmöte som vi tänker genomföra lördagen den 5 september.
Skriv in det i din kalender så det inte kolliderar med något annat!

Uppdatering 2020-02-13:
Vi såg fram emot att hålla till i Officersmässen i Sannahed utanför Kumla och det skrev vi också här på hemsida.
Det hade blir något av ett ”återbesök” då stämman 2005 hölls på samma plats, men tyvärr har vi fått nej till att hyra officersmässen.
Vi jobbar vidare för att hitta en lämplig lokal.

Föreningens ”årsmöte”, som kallas för släktmöte, hålls vart tredje år och det är alltså dags detta år. Låt nu inte detta avskräcka dig för den formella delen brukar vara väl förberedd och inte ta så lång tid.
Vi räknar med samma upplägg som vi hade i Rosendal för tre år sedan:
Samling med fika, ”årsmötet” och någon föreläsning före lunchen.
Efter lunchen en bussrundtur, som om allt går i lås, bland annat kommer att innefatta en tur upp på Kvarntorpshögen med en dess härliga utsikt över Närkeslätten och Konst på hög.
Ni som har varit medlemmar i föreningen någon av de senaste åren kommer att få ett utskick med inbjudan och program senast under maj och ni andra släktingar är naturligtvis lika välkomna ni också, men av portoskäl kan vi inte skicka till alla ättlingar.
Inbjudan och program kommer att finnas här på hemsidan och om du vill att vi skickar det kan du skicka en e-post om det till mig på adressen svartviken4@hotmail.com!

Vi söker just nu någon som kan leverera lunchen till släktmötet.
Har du ett tips på någon lämplig firma i närheten av Sannahed så använd samma e-postadress som ovan.

Christer Persson

Hjälp styrelsen planera släktmötet 2020

Vårt styrelsemöte i september hölls hos Gunnar Huss i Dyltabruk och man kan väl kanske säga att tekniken då gjorde sitt intåg i släktföreningen. Bengt Götlin som inte gillar att köra bil i mörker deltog då i mötet över telefon och det fungerade mycket bra.

Det kommer fortfarande en och annan medlemsavgift, men de preliminära siffrorna såg ut så här vid styrelsemötet: Linje A 50, linje C 21, linje H 33 och linje K 2 medlemmar. Summa 106 medlemmar och det är en glädjande ökning från förra året.

Vi började att planera släktmötet 2020 som vi räknar med ska hållas i början av september 2020. Vi listade ett antal tänkbara platser att vara på och eftersom det är ett släktmöte (årsmöte som hålls vart tredje år) räknar vi med att vara någonstans i Örebro län. Här skulle vi vilja ha hjälp av er medlemmar! Känner du till en trevlig anläggning med en samlingssal för minst 60 deltagare och möjlighet att äta en god lunch vill vi att du tipsar oss i styrelsen på e-post till sekreteraren på adress svartviken4@hotmail.com eller på telefon 0586-72 86 29 eller till någon annan i styrelsen. Platsen får gärna ha någon anknytning till släkten genom årens lopp.

Styrelsen genom sekreteraren Christer Persson

Leif Linus Larsson berättar om släkten i Askersund. Foto: Christer Persson.
Leif Linus Larsson berättar om släkten vid släktmötet 2017 i Rosendals festgård utanför Askersund. Foto: Christer Persson.

Aktuellt i föreningen april 2019

En släktträff som den i Hardemo i höstas kräver en hel del planering och också en del uppföljning. Därför har du inte hört så mycket från styrelsen det senaste halvåret. På hemsidan har några släktgrenar på linje C lagts in. Här kan du se resultaten av detta.

Styrelsen har beslutat att inte arrangera någon linjegemensam släktträff för hela släktföreningen under 2019, utan kraftsamla inför släktmötet (”årsmötet”) som ska äga rum under 2020.
Det är dock fritt fram för linjerna att arrangera egna mindre träffar om man vill.

Under 2019 kommer vi bland annat att koncentrera oss på att uppdatera släktregistret. Det sker en hel del förändringar i släkten bara under ett år, så det krävs lite arbete med bland annat släktforskning för att hålla registret aktuellt. Där vill vi gärna att ni släktingar hjälper till genom att rapportera alla förändringar i era släktlinjer. Rapportera till sekreteraren Christer Persson på e-postadressen svartviken4@hotmail.com. Eller på adressen Svartviksvägen 20, 691 51 Karlskoga.

Vi kommer i maj att göra ett utskick med en liten skrift med information om släkten och lite om flyttningsrörelser inom landet i släkten. I samband med släktträffen förra året hade vi ett tema om alunverk och den ”utvandring” i släkten som skedde från Närke till Öland i samband med den verksamheten. En annan sån ”utvandring” är från Hardemo till Gustavsbergs fabriker och båda dessa ”folkvandringar” förklarar varför många släktingar idag finns i Småland och i trakten av Gustavsberg.
Med utskicket kommer också ett inbetalningskort för att betala medlemsavgiften. Läs här om den!

Ett utskick av den här typen med posten kostar ca 10:-/st varför vi inte har råd att skicka till alla släktingar utan vi skickar till de släktingar som betalt medlemsavgiften eller varit med i någon släktträff de senaste åren. Om du som släkting tycker det skulle vara intressant att få mer information och vill vara med på utskicket får du naturligtvis det och då skickar du bara en e-post eller ett brev med din adress till
sekreteraren Christer Persson på e-postadressen svartviken4@hotmail.com. Eller på adressen Svartviksvägen 20, 691 51 Karlskoga.


Dags att anmäla sig till årets släktträff!

Här kommer äntligen den utlovade sidan 3 på inbjudan med allmän information. Har du fått en inbjudan från din egen linje med andra uppgifter så gäller den.
Eftersom den här sidan dröjt förlänger vi anmälningstiden till den måndag 13/8.
Årets släktträff har också fått en egen sida: Släktträff i Närke 2018.

Saknar du inbjudan?

Om du brukar få en inbjudan från släktföreningen och nu inte fått någon så beror det antagligen på att vi hållit igen på utskicken i år. Kostnaden för ett utskick är ca 10:-, bara portot har gått upp till 9:- och vi har därför valt att bara skicka inbjudan i brev till de medlemmar som varit medlemmar eller deltagit i någon aktivitet de senaste åren.
Om du tillhör släkten och vill bli medlem eller vara med på släktträffen i Närke får du inbjudan här på hemsidan och du är naturligtvis lika välkommen som de som fått inbjudan per brev.
Skicka en e-post om du vill anmäla dig eller har några funderingar! svartviken4@hotmail.com

Hoppas vi ses 1/9!

Christer Persson

Här kommer äntligen uppgifterna om årets släktträff!

Den 4 juni åkte Karl-Arne, Tommy och jag runt i Närke och tittade på lämpliga möteslokaler och lämpliga besöksmål för bussrundturen. Det blev bland annat besök i Brändåsen, vid Hardemo bygdegård, vid Lundmarkska skolan, i Mossbytorp och i Latorp.

Vid Hardemo bygdegård.
Vid Hardemo bygdegård.

Det har har nu lett fram till följande program:

Inbjudan sid 1
Inbjudan sid 1

Inbjudan sid 2
Inbjudan sid 2

Inbjudan sid 4
Inbjudan sid 4

Sidan 3 med den allmänna informationen om arrangemanget återkommer vi med . Anmälan är i alla fall senast 8 augusti, men boka redan nu 1 september i din kalender!

Hälsningar!

Christer Persson