Aktuellt

Rapport från det ”historiska” släktmötet 11 september

Du undrar förstås vad som menas med ”historiska” i rubriken? Jo, i Släktföreningen Olof Larsson och Kerstin Jönsdotters ättlingars 64-åriga historia var det det första digitala släktmötet. Det kan man väl kalla historiskt. En rapport kommer här inom kort.

Christer Persson
I alla fall tidigare sekreterare (styrelsen har ju inte haft konstituerande möte än)

Det blir digitalt släktmöte 11 september! Inbjudan är på väg ut.

Vi har gjort en inbjudan till det digitala släktmötet som vi just nu håller på att skicka ut med traditionell post till dem som betalade medlemsavgift. 2019.

Här kan du se hur inbjudan ser ut!

Sidan 1
Sidan 2
Sidan 3
Sidan 4

DNA-släktforskning mm

Vi har på e-post fått ett par frågor från en av våra släktingar som vi vidarebefordrar till er här:

Har föreningen någon info kring ättlingar som DNA testat sig etc?

Föreningen har ingen sådan information

Finns det någon byggt ett släktträd på  t ex Geni eller MyHeritage e dyl?

Ingen i styrelsen känner till det.

Har du svar på någon av frågorna så skicka det på e-post till mig på svartviken4@hotmail.com så ska jag vidarebefordra det till vår släkting som frågat!

Christer Persson
Sekreterare

En första digital släktträff 25/3

Jag har inte fått några önskemål om någon digital släktträff som jag skrev om här nedan, men det kanske är lättare om jag anger en tid.
Vi testar torsdag 25 mars kl 19,00 till 19,30.
Anmäl till mig på svartviken4@hotmail.com att du vill delta så skickar jag information om Zoom och inloggningsuppgifter.

Välkommen!

Christer Persson
Sekreterare

Släktföreningen blir digital!
I protokollet från vårt styrelsemöte 2020-04-29 skrev vi så här: ”Vissa föreningar genomför sina stämmor digitalt, men det tror vi inte att varken styrelsen eller de flesta medlemmar är mogna för”. Det har nog inte ändrats radikalt sedan dess, men hela samhället har digitaliserats och många möten och även årsmöten genomförs numera digitalt. Vid vårt styrelsemöte 2021-02-20 (som hölls som ett telefonmöte) diskuterade vi verksamheten i föreningen 2021. Vi tror inte att det kommer att vara möjligt eller lämpligt att träffas vid ett välbesökt släktmöte i höst, men om förutsättningarna skulle ändras till dess kan vi relativt snabbt arrangera ett sånt möte.

Vi räknar i stället med att arrangera ett digitalt släktmöte (som vårt årsmöte kallas) i höst.

För att komma igång med att ”digitalisera släktföreningen” planerar vi att ha vårt nästa styrelsemöte 8 maj digitalt över Zoom och då även bjuda in valberedningen och revisorerna. Digitaliseringen har ju också fördelen att styrelseledamöterna kan vara bosatta var som helst i landet och behöver inte ha närhet till Örebro.

Släktföreningen kan ju också bredda verksamheten genom att arrangera digitala träffar för medlemmarna där man skulle kunna diskutera släkten, släktföreningen eller få hjälp med släktforskning i allmänhet. Rent praktiskt går det då till så att man skickar en e-post till mig på svartviken4@hotmail.com med en önskan om ett digitalt möte så ordnar jag ett digitalt mötesrum i zoom och skickar ut en inbjudan med inloggningsuppgifter.

Denna digitala mötesplats tycker jag vi startar omedelbart. Välkommen med din önskan!

Christer Persson
Sekreterare